Преглед просторија у школској згради

Простор Број Површина у м2
Школска зграда - 3.862
Учионица за разредну наставу 9 57
Кабинет за предметну наставу 11 57
Дигитална учионица 1 40
Фонолабораторија 1 57
Боравак 3 57
Фискултурна сала 1 288
Кабинет за физичко и справарница 1 31
Свлачионица 2 14
Кухиња са трпезаријом 1 34
Архива 1 13
Библиотека са читаоницом 1 50
Наставничка зборница 1 57
Канцеларија директора 1 13
Канцеларија педагога 1 11
Просторија за штампање и фотокопирање 1 14
Канцеларија секретара и рачуноводства 1 24
Санитарни чвор 4 28
Подстаница 1 57
Школско двориште укупно 14.520