Ученици, запослени, управа
Капацитети
Капацитети школе - фото албум

Преглед просторија у школској згради

Простор Број Површина у м2
Школска зграда - 3.862
Учионица за разредну наставу 11 57
Кабинет за предметну наставу 7 57
Кабинет за физику и хемију 1 57
Фоно - лабораторија 1 57
Дигитална учионица 1 40
Боравак 3 215
Фискултурна сала 1 288
Кабинет за физичко и справарница 1 31
Свлачионица 2 14
Кухиња са трпезаријом 1 34
Архива 1 50
Библиотека са читаоницом 1 50
Наставничка зборница 1 57
Канцеларија директора 1 27
Канцеларија педагога 1 11
Канцеларија секретара и рачуноводства 1 24
Санитарни чвор 4 28
Котларница 1 57
Рек собе 3 10
Лифт 1 4
Школско двориште укупно 14.520