Статус школе

Школа је организована као установа основног образовања и васпитања и у свом саставу нема издвојених одељења.

Поред редовних одељења, у школи је организован и продужени боравак за ученике првог и другог разреда. Ученици су распоређени у три васпитне групе.

Седиште школе је у Београду, Панчина бр. 1, ГО Звездара.

Образовно-васпитну делатност школа обавља у једном објекту. Школа има салу за физичко васпитање. Укупна површина објекта износи 3863m2. Школа има уређене терене за кошарку, рукомет и фудбал. Осим спортских терена школа има атлетску стазу са тартан подлогом, јаму за скок у даљ и амфитеатар.