Опрема и наставна средства

Преглед наставних средстава и помагала

Наставна средства и помагала Број Налазе се
Касетофон/музичка линија 5 3,201,202,203,204
Пианино 3 3, 101, 208
ТВ 3 зборница, канцеларија директора, 209
Рачунар 31 101,102,103,104,105,106,107,108,201,202,203,204,205,206 и 210
Лап-топ 11 зборницда
Видео-бим 24 све учионице, зборница, библиотека
Штампач 5 103, 203, зборница, канцеларија секретара и директора
Копир апарат - скенер 4 зборница
Ди-џеј миксета 1 остава
Интерактивна табла 4
Озвучење 1 Озвучење у целој школи и фискултурној сали, три звучне кутије, појачало, 2 бежична микрофона

Школски простор- зграда и школско двориште су покривени видео надзором.Школско двориште је ограђено, закључава се. На улазу у школско двориште је осим видео надзора постављен и видео интерфон. Школска капија се отвара безконтакним кључем.