Администрација и стручне службе

Радно место Име и презиме
Директор Марица Ременски
Педагог Дијана Манце
Библиотекар Драгана Рашуо
Секретар Наташа Миљановић
Шеф рачуноводства Жарко Васовић
Административно-финансијски радник Милка Перић

Предметни наставници

Предмет Име и презиме
Српски језик Драгана Рашуо
Слађана Бирманчевић
Јасмина Вукојевић
Енглески језик Мирјана Кнежевић
Лола Миловановић
Немачки језик Јасмина Николић
Географија Драган Зејак
Историја Мирјана Настић
Математика

Информатика и рачунарство
Тања Бјелић
Душан Радојевић
Душан Радојевић
Јелена Николић
Хемија Зорица Милић
Снежана Човић
Физика Снежана Човић
Биологија Милена Ранчић
Техничко и информатичко образовање Јелена Николић
Ликовна култура Ирена Митровић
Музичка култура Злата Јеремић
Физичко васпитање и изабрани спорт Татјана Станковић
Слободан Андреев
Грађанско васпитање Драгана Рашуо
Јасмина Вукојевић
Мирјана Настић
Слађана Бирманчевић
Верска настава Ивана Антонијевић
Тијана Вуловић

Наставници разредне наставе

Звање Име и презиме
Наставници разредне наставе Орнела Маслеша
Невена Пантелић
Марина Нисић
Зорица Медић
Сандра Јојић
Маријана Мијовић
Марина Цветановић
Мирела Радолић
Татјана Ковијанић
Јелена Ристивојевић
Љиљана Богосављевић
Данијела Траиловић
Наставници разредне наставе у продуженом боравку Марина Драгичевић
Драгана Јовановић
Јована Перић

Помоћно особље и одржавање

Радно место Име и презиме
Домар Љубомир Јовановић
Чистачица Аница Драгељевић
Милена Дробњак
Миланка Јекић
Иванка Крстић
Марија Милановић
Руја Митровић
Радмила Обућина
Мирјана Николић-Стевановић
Фатима Усеновски