Бројно стање ученика

На почетку школске 2020/21. године у школи има 432 ученика распоређених у 20 одељења (11 одељења од првог до четвртог разреда и 9 одељења од петог до осмог разреда). У млађим разредима има 244 ученика, а у старијим 188 ученика.

У школи су формирана два одељења четвртог, петог, седмог и осмог разреда , а три одељења првог,другог,трећег и шестог разреда. Просечан број ученика по одељењу је 21.6.