Бројно стање ученика

На почетку школске 2021/2022. године у школи има 473 ученика распоређених у 21 одељењe (12 одељења од првог до четвртог разреда и 9 одељења од петог до осмог разреда).

У млађим разредима je 271 ученик, а у старијим 202 ученика.

Просечан број ученика по одељењу је 23.