Одељењске старешине

Млађи разреди Старији разреди
Одељење Одељењски старешина Одељење Одељењски старешина
1/1 Орнела Маслеша 5/1 Јасмина Вукојевић
1/2 Невена Пантелић 5/2 Мирјана Настић
1/3 Марина Нисић
2/1 Зорица Медић 6/1 Драган Зејак
2/2 Сандра Јојић 6/2 Тања Бјелић
2/3 Маријана Мијовић
3/1 Марина Цветановић 7/1 Јелена Николић
3/2 Мирела Радолић 7/2 Јасмина Николић
3/3 Татјана Ковијанић 7/3 Драгана Рашуо
4/1 Јелена Ристивојевић 8/1 Лола Миловановић
4/2 Љиљана Богосављевић 8/2 Татјана Станковић
4/3 Данијела Траиловић

Продужени боравак 1. разред Марина Драгичевић
1. и 2. разред Драгана Јовановић
2. разред Јована Перић