Одељењске старешине

Млађи разреди Старији разреди
Одељење Одељењски старешина Одељење Одељењски старешина
1/1 Зорица Медић 5/1 Драган Зејак
1/2 Сандра Јојић 5/2 Тања Бјелић
1/3 Ана Ђуричић
2/1 Марина Цветановић 6/1 Јелена Николић
2/2 Мирела Радолић 6/2 Јасмина Николић
2/3 Татјана Ковијанић 6/3 Драгана Рашуо
3/1 Јелена Ристивојевић 7/1 Лола Миловановић
3/2 Весна Андрић 7/2 Татјана Станковић
3/3 Данијела Траиловић
4/1 Орнела Маслеша 8/1 Јасмина Вукојевић
4/2 Славица Бркић 8/2 Мирјана Настић

Продужени боравак 1. разред Ирена Стефановић
1. и 2. разред Марина Нисић
2. разред Марина Драгичевић