Ученички парламент

У нашој школи је организован и ради Ученички парламент. Парламент има план рада, а на састанцима се предлажу теме за које су сви ученици заинтересовани и које се односе на боље услове организације рада школе. Преко својих представника у Ученичком парламенту ученици износе своје мишљење, предлажу идеје, разматрају сарадњу ученика и наставника. Ученици се на овај начин обавештавају и о свим важним питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Чланови парламента су ученици седмог и осмог разреда, по два из сваког одељења. Своје представнике бирају њихова одељења. Председник и заменик се бирају гласањем између изабраних ученика.

Чланови Ученичког парламента за школску 2020/2021. годину су:

Р.бр. Име и презиме Одељење
1. Јана Васић 8/1
2. Маша Ћирквић 8/1
3. Срна Веиновић 8/2
4. Сава Мијаиловић 8/2
5. Максим Петровић 7/1
6. Мина Петрић 7/1
7. Нађа Лукић 7/2
8. Алекса Поткоњак 7/2