Чланови Савета родитеља за школску 2018/2019. годину

Одељење Име и Презиме
I/1 Божидар Милутиновић
I/2 Божидар Живковић
I/3 Мирјана Оларевић
II/1 Гордана Кнежевић
II/2 Зорица Брцан
III/1 Бобан Миленковић
III/2 Јелена Мирковић-Јанковић
IV/1 Горан Рашић
IV/2 Јелена Бенић
IV/3 Срђан Плавшић
V/1 Маја Петровић
V/2 Маја Поткоњак
VI/1 Маријана Сарјановић
VI/2 Јасмина Цветановић
VII/1 Соња Јовановић
VII/2 Данијела Мићин
VIII/1 Светлана Скадрић
VIII/2 Предраг Јовичић
VIII/3 Јелена Милинковић